Rekrytering för ekonomisk, kulturell och social hållbarhet

Sverige behöver arbetskraft. Människor behöver jobb. Hur svårt kan det vara? Ganska svårt, tycker många företag. Det är ett hårt jobb att hitta rätt arbetskraft. 

Mångfaldsbyrån hjälper dig att rekrytera nya medarbetare från sammanhang som du aldrig tidigare har haft tillgång till. Vi kvalitetssäkrar sökande ur gruppen nyanlända och matchar noggrant kandidater med arbetsgivare. Arbetsförmedlingens stöd för så kallade nystartsjobb gör anställningen ekonomiskt fördelaktig.

Via Mångfaldsbyrån får din organisation ambitiös arbetskraft med nya perspektiv, de nya medarbetarna får försörjning och ett yrkesmässigt sammanhang, och samhället vi alla delar blir varmare och starkare. 

Är du intresserad av kvalificerad rekrytering för ekonomisk, kulturell och social hållbarhet? Hör av dig till Mångfaldsbyrån!

Ekonomisk hållbarhet

Företag behöver arbetskraft för fortsatt tillväxt. Människor behöver arbete för sin försörjning. Samhället bygger på intäkter och deltagande från båda.

Kulturell hållbarhet

Våra arbetsplatser behöver spegla vårt samhälle. Då får vi större förståelse för varandra, vilket skapar gemenskap och trygghet. Och när ett företag är mer som sin marknad kan det också bättre förstå den – och lyckas bättre.

Social hållbarhet

Arbetslöshet är en av de största anledningarna till utanförskap och försämrad livskvalitet. Fler människor i arbete ger ett bättre samhälle, för både individ och kollektiv.

Charlotte Welin Zetterlund, hr-chef, Hemköp och Tempo
Mångfaldsbyrån är en viktig samarbetspartner för oss i vårt arbete med att vara en inkluderande arbetsplats som speglar vårt samhälle. Vi behöver medarbetare med olika bakgrund och kompetenser, och tillsammans med Mångfaldsbyrån har vi rekryterat flera nya kollegor som bidrar till utvecklingen av våra butiker.
Charlotte Welin Zetterlund, hr-chef, Hemköp och Tempo
Jörgen Sjöstrand, company operations, retail sales operation, Circle K
Vi har höga ambitioner när det gäller mångfald och inkludering. Vår ledning på europeisk nivå uppmärksammar och stöttar vårt samarbete med Mångfaldsbyrån. Att ha medarbetare från världens alla hörn berikar våra arbetsplatser och skapar möjligheter för oss.
Jörgen Sjöstrand, company operations, retail sales operation, Circle K
Linda Davidsson, vd, Städarna
Nyanlända kvinnor brukar beskrivas som den grupp som har allra svårast att få jobb. De är våra stjärnor! Och Mångfaldsbyrån hjälper oss att hitta dem på ett professionellt och strukturerat sätt, så att vi kan lägga fokus på vår drift.
Linda Davidsson, vd, Städarna
Simon Olsen, restaurangchef i Göteborg, Max
Mångfaldsbyrån hjälper oss att hitta drivna medarbetare med stor potential, och som matchar våra unika behov. Det gör rekryteringarna långsiktiga och kvalitativa. Av de nästan 40 personer som Mångfaldsbyrån har rekryterat till oss, är 7 i dag driftledare. Att Mångfaldsbyrån sköter all administration med Arbetsförmedlingen är ett stort plus och något vi sparar mycket tid på.
Simon Olsen, restaurangchef i Göteborg, Max
Daniel Forslund, lagerchef, Bra sommarmöbler
Mångfaldsbyrån har de senaste två åren hjälpt oss med rekrytering inför vår högsäsong mellan mars och september. Det har varit väldigt lyckade rekryteringar som har gett oss kollegor från olika delar av världen, som har varit med och drivit vår verksamhet framåt.
Daniel Forslund, lagerchef, Bra sommarmöbler
Max hamburgerrestaurang logotyp
Hemköp logotyp
Tempo logotyp
Circle K logotyp

Om Mångfaldsbyrån

Mångfaldsbyrån startades och drivs av Berivan Mohammed. Berivan har gedigen erfarenhet från näringslivet, framför allt från rekryteringsbranschen. Hon har suttit i bolagsstyrelser och koncernledningar, haft personalansvar och drivit enheter som omsatt flera hundra miljoner kronor. Privat har hon erfarenhet av att komma till Sverige som flykting.

”Som flyktingbarn hade jag inga vuxna som talade svenska och kunde hjälpa mig med läxor, praktikplatser eller sommarjobb. Jag vet vad ett arbete betyder för en familjs möjligheter att komma in i samhället”, säger Berivan.

Hon driver Mångfaldsbyrån för både arbetsgivare och kandidater. Målet är att skapa affärsnytta för företagen, individuell nytta för de nyanlända och samhällsnytta för oss alla.

Berivan är en flitigt anlitad föreläsare inom mångfaldsfrågor och hon har i flera år bidragit till programmet Tankar för dagen i Sveriges Radio P1. 

“Min dröm är att göra min resa möjlig för fler. Att inte kunna prata svenska är ett tillfälligt hinder. Med rätt förutsättningar och lite stöd på vägen kan fler människor som flytt till vårt land vara med och bidra med arbetskraft och kunskap.”

Berivan Mohammed, grundare, Mångfaldsbyrån

Kontakta oss

*Obligatoriska fält.